Fachbücher

Karl Barths praktische Theologie PDF

Het gezin Barth verhuisde in 1889 naar Karl Barths praktische Theologie PDF. Vader Fritz Barth was hoogleraar kerkgeschiedenis en Nieuwe Testament. Barth is de grondlegger van de zogenoemde dialectische theologie.


Författare: Georg Pfleiderer.
Georg Pfleiderer analysiert die Entwicklung von Karl Barths Theologie. Er berücksichtigt dabei neu publizierte Quellen und das interdisziplinäre Umfeld. Dadurch wird der spezifische Beitrag der Barthschen Theologie zur Geistesgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts deutlich.

De belangrijkste aanzetten voor deze theologie ontwikkelde Barth in zijn commentaar op de Romeinenbrief van 1921. Een ander belangrijk element in de theologie van Barth is het onderscheid tussen religie en geloof. Religie verstaat Barth als activiteit van de mens om een relatie met God te creëren. Geloof is wat de openbaring van God in een mens bewerkt. Daarmee is religie een negatief gekleurd begrip voor Barth. Hij bestempelt veel binnen het christendom als religie.

Barth is op een groot aantal terreinen van grote betekenis geweest in de theologie. Daarbij heeft Eduard Thurneysen zijn systeem vruchtbaar gemaakt voor de praktische theologie. Hij protesteerde in de jaren 1930 tegen het opkomende nationaalsocialisme. De Barmer Thesen van mei 1934, een kerkelijk geschrift dat zich keert tegen het nationaalsocialisme, zijn grotendeels door hem geschreven. Hij is van grote invloed geweest voor de ontwikkeling van de theologie. Zijn radicale christologie heeft velen beïnvloed.