Romane & Erzählungen

Stereochemie PDF

Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht. Donepezil is een geneesmiddel voor licht tot matig ernstige ziekte stereochemie PDF Alzheimer.


Författare: Leonhard Mamlock.

Donepezil is een cholinesteraseremmer die de achteruitgang van de ziekte van Alzheimer vertraagt. Acetylcholine is een neurotransmitter: een stof die betrokken is bij het versturen van berichten in de hersenen. De startdosis voor licht tot matig ernstige ziekte van Alzheimer is 5 mg per dag en na 4 tot 6 weken verhogen naar 10 mg. 5 mg is al gelijk een effectieve dosis. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is de maximale dosis 10 mg.

In de Verenigde Staten is 23 mg donepezil geïndiceerd voor ernstige dementie van het type Alzheimer. Van cholinesteraseremmers is bekend dat ze de hartslag kunnen vertragen. Overgevoeligheid kan optreden voor donepezil, piperdiveraten en hulpstoffen. Er zijn aanwijzingen dat er minder vaak misselijkheid en braken optreedt dan bij galantamine. Treatment guidelines for Alzheimer’s disease: redefining perceptions in primary care, In. Pharmacotherapy of Alzheimer’s disease: is there a need to redefine treatment success? Small, Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamycs of Cholinesterase Inhibitors, In.

Jones, Efficacy and safety of donepezil, galantamine, and rivastigmine for the treatment of Alzheimer’s disease: A systematic review and meta-analysis, In. Cost of disorders of the brain in Europe, In. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 nov 2017 om 20:40. Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Isomer ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel. Summenformel, unterscheiden sich aber in der Reihenfolge der Atome und in ihren Bindungen.